Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

"Kakaskodjunk" - közösségi nap

Sebőkné Nickl Melinda

„Kakaskodjunk!” című közösségi napunkat szeptember 30-án tartottuk.

Az EFOP-3.1.5 „A tanulói lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények támogatása”
elnevezésű pályázat utolsó programjaként valósult meg a „Kakaskodjunk!” című közösségi
napunk óvodánkban. Célunk volt a családok, gyermekek, és a partnerek bevonásával az
élménynyújtás, az esélyteremtés, és a potenciális tanulási zavarok megelőzése különböző
játékos tevékenységeken keresztül.
A közösségi nap megvalósulására 2020. szeptember 30-án került sor. Sajnos a vírushelyzet
miatt, csak a gyermekek és az óvodai dolgozók vehettek részt a program megvalósulásában. A
népmese napja alkalmából vendég előadót hívtunk, aki bábelőadás formájában előadta a
„Kiskakas gyémánt félkrajcárja” című magyar népmesét, mely közösségi napunk központi
témája volt. A téma köré építettük fel a különböző állomások tematikáját.
Az óvodai gyermekcsoportok forgószínpad szerűen vettek részt az 5 állomáson. Az első
állomáson mozgásos feladatokat hajtottak végre a gyermekek, a csoportokban dolgozó
felnőttek segítségével. A második állomáson a nagyobbak kiskakast barkácsolhattak, a
kisebbek kiscsibéket festhettek. A harmadik állomáson kipróbálhatta minden gyermek, hogy
milyen íjjal lőni céltáblára. A negyedik állomáson kakasos mondókákat, dalos játékokat
játszhattak a gyermekek, majd táncház formájában zenére, táncos mozdulatokat sajátíthattak
el. Fontos hangsúlyt fektettünk az egészséges táplálkozás fontosságára is, ezért a nap végén
gyümölcssalátát fogyaszthattak el a gyermekek, melynek elkészítésében partnerünk, a
Levendula klub tagjai segítettek. A program zárásaként egy közös produktumot készítettek az
óvodások falfestmény formájában.
Közösségi napunk sikeresen megvalósult, melynek lebonyolítását az óvodai dolgozók
segítették. A gyermekek nagyon élvezték a játékos tevékenységeket, melyekben aktívan
vettek részt. Sok-sok élménnyel gazdagodtak az óvodások a közösségi nap megvalósulása
során.

Vissza